پر بازدیدترین

دیدگاه اساتید

همیشه مهارتهای علمی در درس اطفال دغدغه ی اکثر پزشکان بوده و هست، پیشنهاد می شود با دیدن این مجموعه مهارتهای فردی خود را بالا ببرید.

دکتر صادقیان

توصیه من به دانشجویان استفاده از رفرنس برای مطالعه درس اطفال است اما برای بررسی سریع و جمع بندی بهتر این درس مطالعه ی کتاب و تماشای ویدئوها و پادکست پ نشر را پیشنهاد می کنم.

دکتر رزاقیان

با توجه به گستردگی بخش آمار و اپیدمیولوژی میتوانید در کمتر از ۱۰ ساعت تسلط کافی پیدا کنید.

دکتر بخشی زاده

با استفاده از درسنامه نفرولوژی به همراه ویدئوهای مربوط به این درس تسلط کافی برای شرکت در آزمون های مختلف را کسب خواهید کرد.

دکتر سبزه قبایی

خبرنامه

بازگشت به بالا